Google Script Web Aplikasyon

 1. Baslangic

 2. Google Hesabi (yoksa olusturun) 

 3. Chrome web tarayicisini acin 

  1. Kullanici adinizla giris yapin

 4. Google Drive ac

  1. Yeni klasor olustur (proje)

  2. Proje dosyasini ac

  3. Script Olustur 

   1. Adlandir (webAppScript)

   2. code.gs acilista gelir (kesinlikle isim degistirilmez)

  4. Script ust menuden “File” tikla 

   1. “New” tikla

   2.  “HTML file” tikla 

   3. Yeni olusturulan doyanin ismini ”index.html” olarak degistir

  5. Script ust menuden “File” tikla 

   1. “New” tikla

   2.  “HTML file” tikla 

   3. Yeni olusturulan doyanin ismini ”javaScript.html” olarak degistir

  6. Script ust menuden “File” tikla 

   1. “New” tikla

   2.  “HTML file” tikla 

   3. Yeni olusturulan doyanin ismini ”styleSheet.html” olarak degistir

  7. spread sheet olustur (tablo verileri icin)

   1. adlandir(tablolar)

  8. spread sheet olustur (tablo ayarlari icin)

   1. adlandir(tabloAyarlari)

  9. spread sheet olustur (genel ayarlar icin)

   1. adlandir(opsiyonlar)

  10. spread sheet olustur (thema’lar icin)

   1. adlandir(themalar)

  11. Yeni klasor olustur (resimler, iconlar, icin)

   1. adlandir(resimler)

Sector 1

 

Fonksiyon doGet, doPost, getContent

Kodun yazilecagi yer “code.gs”  (Kod.gs turkce kullaniyorsaniz)

function doGet(request) {

    var output = HtmlService.createTemplateFromFile('index').evaluate().setTitle('webAppScript')

    output.addMetaTag('viewport', 'width=device-width, initial-scale=1');

    output.setSandboxMode(HtmlService.SandboxMode.IFRAME)

    output.setXFrameOptionsMode(HtmlService.XFrameOptionsMode.ALLOWALL);

    return output

 }//fonk sonu

 

 function include(filename) {

     return HtmlService.createHtmlOutputFromFile(filename).getContent();

  }//fonk sonu

 

 function doPost(e){

  }//fonk sonu

HTML

Kodun yazilecagi yer “index.html” 

<!DOCTYPE html>

<html>

   <head>

     

     <base target="_top">

      <?!= include('styleSheet') ?>

     <meta charset="utf-8">

     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1">

     <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>

 

   </head>

   <body>

      <?!= include('javaScript'); ?>

   </body>

</html>

web app yayinlama (deploy)​

deploy proses.jpg